Privaatsuspoliitika

Teie isikuandmete privaatsus ja turvalisus on meile olulised.

Hea klient!

Teie isikuandmete privaatsus ja turvalisus on meile olulised. Tulenevalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusest, mis jõustus 25. mail 2018 (isikuandmete kaitse üldmäärus, lühidalt GDPR) oleme uuendanud oma privaatsuspoliitikat, kus selgitame, kuidas teie isikuandmeid kogume ja kasutame.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE:

– ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber ja e-posti aadress;
– kauba kohaletoimetamise aadress;
– pangakonto number;
– kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu); – klienditoe andmed.
Araxes OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE:

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks on vajalik tellimuste haldamiseks ja ilma selleta tellimusi esitada ei saa.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Araxes OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Swedbank Payment Portal’le.

Isikuandmeid nagu ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber ja e-posti aadress töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Veebileht kasutab küpsiseid nii ostusessiooni korraldamiseks kui ka kasutamisstatistika kogumiseks. Tellimuse teostamine on võimalik ainult siis, kui lubate araxes.ee küpsiseid.

KUIDAS ME TEIE ANDMEID SÄILITAME JA KUSTUTAME:

Me töötleme ja säilitame teie isikuandmeid seni kuni me teile teenuseid pakume/kaupu müüme, ning säilitame neid ka pärast seda seni kuni see on vajalik. Me kustutame teie isikuandmed ka juhul kui te esitate meile kirjaliku taotluse, välja arvatud juhul, kui meil on kehtiv õiguslik alus teie isikuandmete säilitamise jätkamiseks.

TEIE ÕIGUSED JA KUIDAS NÕUSOLEKUID TAGASI VÕTTA:

Teil on õigus saada teavet selle kohta, kas ja milliseid teie isikuandmeid meie poolt töödeldakse. Teil on õigus lasta enda kohta käivaid ebatäpseid isikuandmeid parandada.

Eeldades, et töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek, on teil õigus see nõusolek igal ajahetkel tagasi võtta. Te võite alati esitada kaebuse andmekaitse järelevalveasutusele: Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19 10129 Tallinn Eesti www.aki.ee

Võtke küsimuste korral kindlasti ühendust: info@araxes.ee / +372 6 623 648 / +372 6 623 649